Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Ninh Thị Tuyết
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/01/1975
Chức vụ: Chuyên viên
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Văn hóa học; Tại: Trường ĐH Văn Hóa Hà Nội
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: CN
Ngoại ngữ:
Tin học:
Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức  - Hành chính
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Bước đầu xây dựng sưu tập tranh thờ nhóm ngôn ngữ Tày - Thái tại Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt nam. Chủ nhiệm: Ninh Thị Tuyết. Năm bắt đầu: 2003 - Năm kết thúc: 2004.
Minh chứng: Đề tài bước đầu xây dựng sưu tập tranh thờ nhóm ngôn ngữ Tày - Thái tại Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt nam.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Mèn mén - món ăn truyền thống của người H Mông. Tác giả: Ninh Thị Tuyết. Tạp chí: Báo văn hóa chuyên đề nông thôn dân tộc và miền núi, số: 57, trang: 5, năm: 2000
Minh chứng: Báo văn hóa chuyên đề nông thôn dân tộc và miền núi.
2 Nét văn hóa độc đáo trong kiến trúc nhà ở của người Thái Đen ở Tây Bắc. Tác giả: Ninh Thị Tuyết. Tạp chí: Tạp chí đối ngoại (VN news) Bộ thương mại, số: , trang: , năm: 2001
Minh chứng: Tạp chí đối ngoại (VN news) Bộ thương mại.
3 Vài nét về nhạc cụ của dân tộc Khơ Me Nam Bộ. Tác giả: Ninh Thị Tuyết. Tạp chí: Báo văn nghệ Thái Nguyên, số: 60, trang: 5, năm: 2001
Minh chứng: Báo văn nghệ Thái Nguyên.
4 Sưu tập công cụ nghề rèn của người Nùng An. Tác giả: Ninh Thị Tuyết. Tạp chí: Báo văn nghệ Thái Nguyên, số: 65, trang: 5, năm: 2002
Minh chứng: Báo văn nghệ Thái Nguyên.
5 Sưu tập tranh thờ của người Sán Chay. Tác giả: Ninh Thị Tuyết. Tạp chí: Báo văn nghệ Thái Nguyên, số: 80+81, trang: 10, năm: 2003
Minh chứng: Báo văn nghệ Thái Nguyên.
6 Kết quả khảo sát điền dã nghiên cứu sưu tầm hiện vật dân tộc Ngái. Tác giả: Ninh Thị Tuyết. Tạp chí: Thông báo khoa học Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, số: tháng 11, trang: 78, năm: 2007
Minh chứng: Thông báo khoa học Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt nam.
7 Lễ hội làng Pháng của người Sán Chỉ. Tác giả: Ninh Thị Tuyết. Tạp chí: Tạp chí văn hóa nghệ thuật, số: 288, trang: 93, năm: 2008
Minh chứng: Tạp chí văn hóa nghệ thuật.
8 Kết quả nghiên cứu sưu tầm hiện vật dân tộc La Hủ, Si La, Mảng tại tỉnh Lai Châu. Tác giả: Ninh Thị Tuyết. Tạp chí: Thông báo khoa học Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam, số: tháng 12, trang: 83, năm: 2008
Minh chứng: Thông báo khoa học Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam.
9 Sưu tập cồng chiêng Tây Nguyên tại Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt nam. Tác giả: Ninh Thị Tuyết. Tạp chí: tạp chí thế giới di sản, số: 1+2, trang: 65, năm: 2009
Minh chứng: Tạp chí thế giới di sản.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ