Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Bước đầu xây dựng sưu tập tranh thờ nhóm ngôn ngữ Tày - Thái tại Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt nam. Chủ nhiệm: Ninh Thị Tuyết. Năm bắt đầu: 2003 - Năm kết thúc: 2004.
Minh chứng: Đề tài bước đầu xây dựng sưu tập tranh thờ nhóm ngôn ngữ Tày - Thái tại Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt nam.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ