Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Trần Văn Ninh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 03/11/1983
Chức vụ: Chuyên viên
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giáo viên trung học
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Thiết bị, Mạng & Nhà máy điện; Tại: Trường ĐHSPKT TP.HCM
Lĩnh vực NC Kỹ thuật Điện
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B
Ngoại ngữ:
Tin học:
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ