Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Kỹ thuật lập trình PLC 2016Cao đẳngĐại học Đồng Nai
2 Vẽ điện 2017Cao đẳngĐại học Đồng Nai
3 Cung cấp điện 2018Cao đẳngĐại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ