Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Bậc đào tạoHệ đào tạoNơi đào tạoNgành họcNăm tốt nghiệp
Đại họcChính quiĐại học Sư phạm kỹ thuật Tp. HCMĐiện khí hóa_Cung cấp điện2006
Cao họcChính quiĐại học Sư phạm kỹ thuật Tp. HCMThiết bị, mạng và nhà máy điện2011

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ