Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Huỳnh Bùi Linh Chi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/12/1979
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Tiến sĩ; Chuyên ngành: Hóa hữu cơ; Tại: Trường ĐH KH Tự Nhiên
Lĩnh vực NC Hợp Chất Thiên nhiên
Chức danh KH:
Tiếng Anh: C
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo
 
TTĐề tài
1 Cấp bộ: Tìm kiếm hoạt chất trong vài loài địa y Parmotrema, Roccella, Dendriscosticta, Lobaria có khả năng ức chế vài dòng tế bào ung thư. Chủ nhiệm: Nguyễn Kim Phi Phụng. Thành viên: Huỳnh Bùi Linh Chi. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2016.
Minh chứng: http://www.nafosted.vn/oms_ns/
2 Cấp cơ sở (trường): Tìm kiếm các hợp chất có hoạt tính kháng ung thư từ loài địa y Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale thu hái tại Đồng Nai. Chủ nhiệm: Huỳnh Bùi Linh Chi. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2017.
Minh chứng: http://www.dnpu.edu.vn
3 Cấp cơ sở (trường): Khảo sát thành phần hóa học cao chloroform địa y Usnea ceratina. Họ Parmeliaceae. Chủ nhiệm: Huỳnh Bùi Linh Chi. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2020.
Minh chứng: http://www.dnpu.edu.vn
4 Cấp bộ: Khảo sát hóa học của các loài địa y Parmotrema dilatatum, Roccella montagnei, Usnea ceratina, Sticta wegielii và Parmotrema reticulatum nhằm tìm kiếm các hoạt chất mới có khả năng ức chế một số dòng enzyme xanthine oxidase, α-glucosidase và tyrosinase. Chủ nhiệm: Dương Thúc Huy. Thành viên: Huỳnh Bùi Linh Chi. Năm bắt đầu: 2019 - Năm kết thúc: 2020.
Minh chứng: http://www.nafosted.vn/oms_ns/
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Contribution to the study on chemical constituents of the lichen Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale (Parmeliaceae). . Tác giả: Huỳnh Bùi Linh Chi, Dương Thúc Huy, Takao Tanahashi, Nguyễn Kim Phi Phụng. Tạp chí: Vietnam journal of chemistry, số: 48 (4B), trang: 332-337, năm: 2010
2 Two new compounds from the lichen Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale, Parmeliaceae. Tác giả: Huỳnh Bùi Linh Chi, Dương Thúc Huy, Hà Xuân Phong, Takao Tanahashi, Nguyễn Kim Phi Phụng. Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số: 49 (5B), trang: 430-435, năm: 2011
3 Some phenolic compounds of lichen Parmotrema Planatilobatum (Hale) Hale (Parmeliaceae). Tác giả: Dương Thúc Huy, Huỳnh Bùi Linh Chi, Hà Xuân Phong, Tôn Thất Quang, Nguyễn Kim Phi Phụng. Tạp chí: Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ, số: 14(06), trang: 11, năm: 2011
4 New diphenyl ether from lichen Parmotrema Planatilobatum (Hale) Hale (Parmeliaceae). Tác giả: Dương Thúc Huy, Huỳnh Bùi Linh Chi, Hà Xuân Phong, Tưởng Lam Trường Tôn Thất Quang, Joel Boustie, Nguyễn Kim Phi Phụng . Tạp chí: Vietnam journal of chemistry, số: 50(4A), trang: 199-202, năm: 2012
5 Some compounds from lichen Usnea Aciculifera Vain (Parmeliaceae). Tác giả: Tưởng Lam Trường, Dương Thúc Huy, Huỳnh Bùi Linh Chi, Lý Hoàng Diễm, Nguyễn Kim Phi Phụng. Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số: 50(3A), trang: 26-30, năm: 2012
6 A new diphenyl ether from lichen Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale, Parmeliaceae. Tác giả: Huỳnh Bùi Linh Chi, Dương Thúc Huy, Tưởng Lam Trường, Hà Xuân Phong, Takao Tanahashi, Nguyễn Kim Phi Phụng . Tạp chí: Analytica Conference proceeding, số: , trang: 309-312, năm: 2013
7 A new macrocyclic compound from the lichen Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale, Parmeliaceae. Tác giả: Huỳnh Bùi Linh Chi, Tưởng Lam Trường, Takao Tanahashi, Nguyễn Kim Phi Phụng . Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số: 52(5A), trang: 150-155, năm: 2014
8 Anticancer compounds from the lichen Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale, Parmeliaceae. Tác giả: Huỳnh Bùi Linh Chi, Bùi Văn Mười, Takao Tanahashi, Nguyễn Kim Phi Phụng . Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số: 53(2A), trang: 37-42, năm: 2015
9 A new diphenyl ether from the lichen Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale, Parmeliaceae. Tác giả: Bùi Văn Mười, Khổng Vũ Khánh Linh, Nguyễn Ngọc Châu, Đinh Thị Hồng Khuyên, Lê Ngọc Diễm, Huỳnh Bùi Linh Chi. Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số: 54(2B), trang: 77-83, năm: 2016
10 A new compound from the lichen Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale, Parmeliaceae. Tác giả: Huỳnh Bùi Linh Chi, Trần Thị Tú Anh, Phạm Nguyễn Kim Tuyến, Nguyễn Kim Phi Phụng. Tạp chí: Vietnam journal of chemistry, số: 55(3e), trang: 172-175, năm: 2017
11 Chemistry constituents of chloroform extract from the lichen Usnea ceratina Ach., Parmeliaceae. Tác giả: Bùi Văn Mười, Huỳnh Thị Ngọc Châu, Nguyễn Thị Kim Hiểu, Lê Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thùy Linh, Phạm Nguyễn Kim Tuyến, Huỳnh Bùi Linh Chi, Nguyễn Kim Phi Phụng. Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry, số: 56(3E12), trang: 323-326, năm: 2018
12 Structural elucidation of five phenolic compounds from the rhizomes of Curculigo annamitica. Tác giả: Tạ Thị Liên, Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Nguyễn Thị Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Hoài Thu, Huỳnh Bùi Linh Chi, Phạm Nguyễn Kim Tuyến, Nguyễn Kim Phi Phụng. Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số: 54(4A), trang: 99-105, năm: 2018
Minh chứng: https://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/13011
13 Chemistry constituents and anticancer compound from the lichen Usnea ceratina Ach., Parmeliaceae. Tác giả: Bùi Văn Mười, Lê Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Ngọc Vân, Phạm Nguyễn Kim Tuyến, Huỳnh Bùi Linh Chi, Nguyễn Kim Phi Phụng. Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry, số: 57(4e3,4), trang: 301-305, năm: 2019
14 Four flavonols from the seed of Hibiscus sabdariffa Linn. growing in Binh Thuan province. Tác giả: Phạm Nguyễn Kim Tuyến, Trương Văn Tiến, Tran The Anh Huy, Nguyen Thi Hoa, Huỳnh Bùi Linh Chi, Nguyen Thi Hoai Thu, Duong Thuc Huy, Nguyễn Kim Phi Phụng. Tạp chí: Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ, số: 22(4), trang: 348-351, năm: 2019
Minh chứng: http://stdj.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdj/article/view/1690
15 Chemistry constituents of chloroform extract from the lichen Ramalina peruviana Arch (Ramalinaceae). Tác giả: Nguyen Thi Thuy Linh, Ade Danova, Tuong Lam Truong, Warinthorn Chavasiri, Nguyen Kim Phi Phung, Huynh Bui Linh Chi. Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry, số: 58 (02), trang: 231-236, năm: 2020
Minh chứng: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/vjch.201900172
16 Phenolic compounds from the leaves of Ricinus communis Linn.. Tác giả: Pham Nguyen Kim Tuyen, Tran Thi Thao Linh, Dinh Van Son, Nguyen Van Thang, Dang Van Son, Nguyen Thi Quynh Trang, Huynh Bui Linh Chi, Nguyen Diep Xuan Ky, Nguyen Tan Phat, Duong Thuc Huy. Tạp chí: Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ, số: 23(3), trang: 689-693, năm: 2020
Minh chứng: http://stdj.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdj/article/view/2407
17 Chemistry constituents of Launaea sarmentosa roots. Tác giả: Le Hong Hanh, Phung Duc Dung, Lieu Dieu Huy, Ngo Thi Thuy Duong, Sumrit Wacharasindhu, Nguyen Kim Phi Phung, Huynh Bui Linh Chi. Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry, số: 58(5), trang: 637-642, năm: 2020
Minh chứng: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/vjch.202000057
18 Triterpenoids and coumarins from the leaves of Sterculia foetida Linn. Tác giả: Pham Nguyen Kim Tuyen,   Nguyen Thi Quynh Trang, Huynh Cong Doan, Pham Dinh Thuong, Nguyen Trung Duan, Tran Doan Duy Cuong, Huynh Bui Linh Chi, Nguyen Thi Anh Tuyet. Nguyen Kim Phi Phung, Thu Thi-Hoai Nguyen. Tạp chí: Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ, số: 23(4), trang: 758-763, năm: 2020
Minh chứng: http://stdj.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdj/article/view/2449
19 A new xanthone from the lichen Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale, Parmeliaceae . Tác giả: Huynh Bui Linh Chi, Nguyen Kim Phi Phung. Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry, số: 58(6), trang: 765-769, năm: 2020
Minh chứng: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/vjch.202000070
20 Phenolic compounds from the lichen Parmotrema tinctorum. Tác giả:  Huynh Bui Linh Chi , Van Muoi Bui, Thi Quynh Nhu Phan, Kim Phi Phung Nguyen. Tạp chí: Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ, số: 24(1), trang: 1842-1846, năm: 2021
Minh chứng: http://stdj.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdj/article/view/2490
21 Flavonoids and phenolics from the whole plant of Macrosolen bidoupensis Tagane&V.S.Dang . Tác giả: Le Kieu Hung, Phan Duy Thanh, Phan Nhat Minh, Bui Trong Dat, Pham Nguyen Kim Tuyen, Huynh Bui Linh Chi, Nguyen Thi Ngoc Dan, Dang Van Son, Mai Dinh Tri, Nguyen Tan Phat. Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry, số: 59(1), trang: 115-119, năm: 2021
Minh chứng: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/vjch.202000138
22 A new compound from the lichen Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale. Tác giả: Huynh Bui Linh Chi, Bui Van Muoi, Nguyen Thi Hoai Thu, Nguyen Kim Phi Phung. Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry, số: 59(1), trang: 47-51, năm: 2021
Minh chứng: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/vjch.202060096
23 Phytochemical components of Macrosolen tricolor (L.) Dans. whole plant. Tác giả: Le Kieu Hung, Phan Nhat Minh , Bui Trong Dat, Ngo Quoc Luan, Huynh Bui Linh Chi, Pham Nguyen Kim Tuyen , Phan Hoang Linh , Tran Thi Ngoc Mai , Mai Dinh Tri, Nguyen Tan Phat. Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry, số: 59(3), trang: 326-330, năm: 2021
Minh chứng: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/vjch.202000173
24 Triterpenoids and steroids from the lichen Ramalina peruviana Arch. Tác giả: Huynh Bui Linh Chi1, Nguyen Thi Thuy Linh, Le Hong Hanh, Phan Hoang Linh, Pham Nguyen Kim Tuyen , Nguyen Tan Phat, Nguyen Thi Anh Tuyet. Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry, số: 59 (4), trang: , năm: 2021
Minh chứng: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/vjch.202000174
25 Triterpenoids from the Macrosolen bidoupensis TAGANE & V.S. DANG WHOLE PLANT. Tác giả: Le Kieu Hung, Huynh Bui Linh Chi, Pham Nguyen Kim Tuyen, Nguyen Thi Thuy Trang, Dang Van Son, Tran Thi Ngoc Mai, Nguyen Diep Xuan Ky, Bui Trong Dat, Phan Nhat Minh, Mai Dinh Tri1, Nguyen Tan Phat. Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry, số: 59(4), trang: 475-479, năm: 2021
Minh chứng: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/vjch.202000205
26 Praesalide E, a new compound from the lichen Parmotrema praesorediosum (nyl.) Hale. Tác giả: Huynh Bui Linh Chi, Nguyen Thi Anh Tuyet, Vo Thi Nga, Pham Nguyen Kim Tuyen, Nguyen Thi Hoai Thu. Tạp chí: Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ, số: 24 (3), trang: 1988-1993, năm: 2021
Minh chứng: http://stdj.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdj/article/view/2529
27 Phenolic compounds from the lichen Parmotrema cristiferum (Taylor) Hale. Tác giả: Nguyen Thi Ngoc Van, Nguyen Mong Anh Nguyet, Tran Thai Bao, Nguyen Thi Le Thuy, Bui Thanh Tung, Nguyen Kim Phi Phung, Ngo Thi Thuy Duong, Huynh Bui Linh Chi. Tạp chí: Science and Technology Development Journal, số: 24 (4), trang: , năm: 2021
Minh chứng: http://stdj.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdj/article/view/3781
28 Cytotoxicity of compounds from the whole plant of Macrosolen tricolor against HepG2 cell line. Tác giả: Ngo Trong Nghia, Dang Thi Hong Ngoc, Huynh Bui Linh Chi, Pham Nguyen Kim Tuyen, Phan Nhat Minh, Bui Trong Dat, Mai Dinh Tri, Nguyen Tan Phat. Tạp chí: Tạp chí phân tích Hóa, Lý, Sinh học, số: 26(3B), trang: 270-274, năm: 2021
29 Phenolics and triterpenoids from the bark of Sterculia foetida Linn. Tác giả: Pham Nguyen Kim Tuyen1 , Nguyen Thi Quynh Trang1 , Nguyen Thi Hoa1 , Huynh Cong Doan2 , Huynh Bui Linh Chi3 , Tran The Anh Huy1 , Nguyen Thi Thu Trang4 , Dang Thi Cam Tien1 , Nguyen Thi Hoai Thu. Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry, số: 60 (1), trang: 10-75, năm: 2022
Minh chứng: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/vjch.202100081
30 Adsorption of Iodide (I- ) from aqueous solution onto biochar derived from pomelo fruit peel. Tác giả: Dương Bích Ngọc, Nguyễn Duy Khôi, Hồ Thiên Hoàng, Tôn Thất Lộc, Nguyễn Ngọc An, Phạm Nguyễn Kim Tuyến, Huỳnh Bùi Linh Chi, Nguyễn Thị Thúy Nhâm, Hoàng Anh Tuấn, Đinh Văn Phúc. Tạp chí: Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, số: 12 (2), trang: 07-14, năm: 2023
Minh chứng: https://chemeng.hust.edu.vn/vjca/index.php/jca/article/view/2023.022
31 Chemical constituents of Pilea microphyla. Tác giả: Pham Thi Khanh Linh, Ho Thi Thuy Van, Nguyen Kim Phi Phung1 Pham Nguyen Kim Tuyen, Dinh Van Phuc, Huynh Bui Linh Chi. Tạp chí: Journal of Science, Quy Nhơn University, số: 18, trang: 55-63, năm: 2024
Minh chứng: https://qnujs.vn/thong-tin-bai-bao/f59fc650-3485-4ea8-a2b8-6a5688b3ba41
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 A New Depside from Usnea aciculifera Growing in Vietnam. Tác giả: Tuong L. Truong, Vo T. Nga, Duong T. Huy, Huynh B. L. Chi, Nguyen K. P. Phung. Tạp chí: Natural Product Communications, số: 9(8), trang: 1179-1180, năm: 2014
Minh chứng: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1934578X1400900831
2 New γ-Lactone Carboxylic Acids from the Lichen Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale, Parmeliaceae. Tác giả: Bui Linh Chi Huynh, Thuc Huy Duong, Thi My Lien Do, Travis George Pinnock, Lawrence Michael Pratt, Shigeki Yamamoto, Hitoshi Watarai, Takao Tanahashi and Kim Phi Phung Nguyen. Tạp chí: Records of natural products, số: 10(3), trang: 332-340, năm: 2016
Minh chứng: https://acgpubs.org/article/records-of-natural-products/2016/3-may-june/new-lactone-carboxylic-acids-from-the-lichen-parmotrema-praesorediosum-nyl-hale-parmeliaceae
3 New phenolic compounds from the lichen Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale (Parmeliaceae). Tác giả: Bui Linh Chi Huynh, Duy Hoang Le, Yukiko Takenaka, Takao Tanahashi, Kim Phi Phung Nguyen. Tạp chí: Magnetic Resonance in Chemistry, số: 54, trang: 81-87, năm: 2016
Minh chứng: https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mrc.4316
4 New erythritol derivatives from the fertile form of Roccella montagnei. Tác giả: Thuc HuyDuong, Bui Linh ChiHuynh, WarinthornChavasiri, MaryleneChollet-Krugler, Van KieuNguyen, Thi Hoai ThuNguyen, Poul ErikHansen, PierreLe Pogam, HolgerThüs, Joël Boustied, Kim Phi PhungNguyen. Tạp chí: Phytochemistry, số: 137, trang: 156-164, năm: 2017
Minh chứng: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031942217300547
5 Sanctis A–C: Three Racemic Procyanidin Analogues from The Lichen Parmotrema sancti-angelii. Tác giả: Thuc-Huy Duong, Xuan-Phong Ha, Warinthorn Chavasiri, Mehdi A. Beniddir, Grégory Genta-Jouve, Joël Boustie, Marylène Chollet-Krugler, Solenn Ferron, Hung-Huy Nguyen, Bohari Mohd Yamin, Bui-Linh-Chi Huynh, Pierre Le Pogam, Kim-Phi-Phung Nguyen. Tạp chí: European Journal of Organic Chemistry, số: 2018(19), trang: 2247-2253, năm: 2018
Minh chứng: https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ejoc.201800202
6 Ricicomin A, a new alkaloid from the leaves of Ricinus communis Linn. Tác giả: Nguyen Kim Tuyen Pham,Thi Thao Linh Tran, Thuc Huy Duong,Nguyen Tien Trung,Dang Cam Tu Phan,Dinh Tri Mai,Van Kieu Nguyen,Bui Linh Chi Huynh,Thi Anh Tuyet Nguyen,Trong Duc Tran,Thi Ngoc Mai Tran &Tan Phat Nguyen. Tạp chí: Natural Product Research, số: , trang: , năm: 2020
Minh chứng: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14786419.2020.1839456?journalCode=gnpl20
7 A new depsidone from the lichen Usnea ceratina Arch. Tác giả: Van-Muoi Bui,Thuc-Huy Duong,Warinthorn Chavasiri,Kim-Phi-Phung Nguyen &Bui-Linh-Chi Huynh. Tạp chí: Natural Product Research, số: , trang: , năm: 2020
Minh chứng: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14786419.2020.1828405?journalCode=gnpl20
8 Three new diphenyl ethers from the lichen Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale (Parmeliaceae). Tác giả: Bui Linh Chi Huynh, Van Muoi Bui,Kim Phi Phung Nguyen,Nguyen Kim Tuyen Pham &Tan Phat Nguyen. Tạp chí: Natural Product Research, số: , trang: , năm: 2020
Minh chứng: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14786419.2020.1837818?journalCode=gnpl20
9 Three new phenolic compounds from the lichen Ramalina peruviana Ach. (Ramalinaceae). Tác giả: Bui-Linh-Chi Huynh,Thi-Thuy-Linh Nguyen,Van-Kieu Nguyen,Warinthorn Chavasiri,Kim-Phi-Phung Nguyen &Thuc-Huy Duong. Tạp chí: Natural Product Research, số: , trang: , năm: 2020
Minh chứng: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14786419.2020.1839463?journalCode=gnpl20
10 Parmosidone K, a new meta-depsidone from the lichen Parmotrema tsavoense. Tác giả: Thi-Hoai-Thu Nguyen,Thi-My-Nhung Nguyen,Thanh-Trung Nguyen,Huu-Hung Nguyen,Ngoc-Hong Nguyen,Dinh-Tri Mai,Bui-Linh-Chi Huynh,Cong-Luan Tran &Thuc-Huy Duong. Tạp chí: Natural Product Research, số: , trang: , năm: 2020
Minh chứng: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14786419.2020.1844697?journalCode=gnpl20
11 Two new phenolic compounds from the Vietnamese lichen Parmotrema tinctorum. Tác giả: Van-Muoi Bui,Thuc-Huy Duong,Thi-Anh-Minh Nguyen,Thi-Ngoc-Van Nguyen,Ngoc-Hong Nguyen,Huu-Hung Nguyen,Warinthorn Chavasiri,Kim-Phi-Phung Nguyen &Bui-Linh-Chi Huynh. Tạp chí: Natural Product Research, số: , trang: , năm: 2020
Minh chứng: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14786419.2020.1864367
12 Vinapraesorediosic acids D and E from the lichen Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale. Tác giả: Bui-Linh-ChiHuynh, Nguyen Kim TuyenPham, Tan PhatNguyen. Tạp chí: Phytochemistry Letters, số: 41, trang: 61-64, năm: 2021
Minh chứng: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1874390020307035
13 Reticulatin, a novel C43-spiroterpenoid from the lichen Parmotrema reticulatum growing in Vietnam. Tác giả: Thuc-Huy Duong,Van-Kieu Nguyen,Jirapast Sichaem,Thanh-Nha Tran,Thanh-Hung Do,Nguyen-Kim-Tuyen Pham,Thi-Anh-Tuyet Nguyen,Thi-Hoai-Thu Nguyen,Dinh-Tri Mai,Ngoc-Hong Nguyen &Bui-Linh-Chi Huynh. Tạp chí: Natural Product Research, số: , trang: , năm: 2021
Minh chứng: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14786419.2021.1885032?journalCode=gnpl20
14 α-Glucosidase Inhibition by Usnic Acid Derivatives. Tác giả: Huy Truong Nguyen, Asshaima Paramita Devi, Tran-Van-Anh Nguyen, Warinthorn Chavasiri, Duc-Dung Pham, Jirapast Sichaem, Ngoc-Hong Nguyen, Bui-Linh-Chi Huynh, Van-Kieu Nguyen, Thuc Huy Duong. Tạp chí: Chemistry & Biodiversity, số: 18(4), trang: , năm: 2021
Minh chứng: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cbdv.202000906
15 Two new phenolic compounds from the lichen Parmotrema cristiferum growing in Vietnam. Tác giả: Nguyen-Kim-Tuyen Pham,Huy Truong Nguyen,Thi-Bich-Ngoc Dao,Kim Long Vu-Huynh,Thi-Quynh-Trang Nguyen,Bui-Linh-Chi Huynh,Tien-Dung Le,Ngoc-Hung Nguyen,Ngoc-Hong Nguyen &Thuc-Huy Duong. Tạp chí: Natural Product Research, số: , trang: , năm: 2021
Minh chứng: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14786419.2021.1892672
16 Usneaceratins A and B, two new secondary metabolites from the lichen Usnea ceratina. Tác giả: Van Muoi Bui,Bui Linh Chi Huynh,Nguyen Kim Tuyen Pham,Thi Anh Tuyet Nguyen,Thi Thuy Trang Nguyen,Kim Phi Phung Nguyen &Tan Phat Nguyen. Tạp chí: Natural Product Research, số: , trang: , năm: 2021
Minh chứng: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14786419.2021.1901288
17 A new diphenyl ether from Parmotrema indicum Hale growing in Vietnam. Tác giả: Thanh-Hung Do,Thanh-Trung Nguyen,Thi-Bich-Ngoc Dao,Huu-Canh Vo,Bui-Linh-Chi Huynh,Thi-Anh-Tuyet Nguyen,Dinh-Tri Mai,Thi-Phi-Giao Vo,Jirapast Sichaem,Ngoc-Hong Nguyen &Thuc-Huy Duong. Tạp chí: Natural Product Research, số: , trang: , năm: 2021
Minh chứng: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14786419.2021.1907748?journalCode=gnpl20
18 Paresordin A, a new diphenyl cyclic peroxide from the lichen Parmotrema praesorediosum. Tác giả: Bui Linh Chi Huynh,Nguyen Kim Tuyen Pham &Tan Phat Nguyen. Tạp chí: Journal of Asian Natural Products Research, số: , trang: , năm: 2021
Minh chứng: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10286020.2021.1908271?journalCode=ganp20
19 Hepatoprotection and phytochemistry of the Vietnamese herbs Cleome chelidonii and Cleome viscosa stems. Tác giả: Nhat Minh Phan, Thi Hong Tuoi Do, Le Thanh Tuyen Nguyen, Trong Tuan Nguyen, Quoc Luan Ngo, Trong Duc Tran, Quan Hien Nguyen, Bui Linh Chi Huynh, Diep Xuan Ky Nguyen, Trong Dat Bui, Dinh Tri Mai, and Tan Phat Nguyen. Tạp chí: Journal of Chemistry, số: , trang: , năm: 2021
Minh chứng: https://www.hindawi.com/journals/jchem/2021/5578667/
20 Development of a low-cost colorimeter and its application for determination of environmental pollutants. Tác giả: Le QuocHoang, Huynh Bui LinhChi, Dang Nguyen NhaKhanh, Ngo Thi TuongVy, Phan XuanHanh, Truong NguyenVu, Hoang ThucLam, Nguyen Thi KimPhuong. Tạp chí: Spectrochimica Acta , số: 249, trang: 119212-119220, năm: 2021
Minh chứng: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1386142520311914
21 Cycloartane-type triterpenoids from the whole plants of Macrosolen bidoupensis. Tác giả: Kieu Hung Le, Bui Linh Chi Huynh, Nguyen Kim Tuyen Pham, Thi Hong Tuoi Do, Le Thanh Tuyen Nguyen, Van Son Dang, Quoc Luan Ngo , Thi Ngoc Mai Tran, Trong Dat Bui, Nhat Minh Phan, Dinh Tri Mai, Tan Phat Nguyen. Tạp chí: Journal of Asian Natural Products Research, số: , trang: , năm: 2021
Minh chứng: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10286020.2021.1949301?src=
22 A new diphenyl ether from the lichen Parmotrema praesorediosum. Tác giả: Huynh Bui Linh Chi. Tạp chí: Chemistry of Natural Compound, số: 57 (4), trang: 667-669, năm: 2021
Minh chứng: https://link.springer.com/article/10.1007/s10600-021-03446-3
23 Lasibidoupins A and B, two new compounds from the stems of Lasianthus bidoupensis V.S. Dang & Naiki . Tác giả: Nguyen Kim Tuyen Pham, Thi Diem Huong Nguyen, Thi Mong Cam Nguyen, Gia Dinh Nguyen, Cong Doan Huynh, Thi Nga Vo, Thi Quynh Trang Nguyen, Thuc Huy Duong, Van Son Dang, Bui Linh Chi Huynh, Thi Ngoc Mai Trang, Tan Phat Nguyen. Tạp chí: Natural Product Research, số: , trang: , năm: 2021
Minh chứng: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14786419.2021.1979545?journalCode=gnpl20
24 Indicuen, a new hopane from Parmotrema indicum Hale growing in Vietnam. Tác giả: Thi-Quynh-Trang Nguyen, Nguyen-Kim-Tuyen Pham, Bui-Linh-Chi Huynh, Dinh-Tri Mai, Jirapast Sichaem,Ngoc-Hong Nguyen &Thuc-Huy Duong. Tạp chí: Natural Product Research, số: , trang: , năm: 2021
Minh chứng: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14786419.2021.2003355
25 Comtrifosides A and B, two new triterpenoid saponins from the leaves of Combretum trifoliatum. Tác giả: Cong Thai Son Nguyen, Thanh Hoa Vo, Nguyen Kim Tuyen Pham, Bui Linh Chi Huynh, Trong Nghia Ngo, Van Son Dang, Thi Kim Chi Huynh, Trong Dat Bui, Diep Xuan Ky Nguyen, Nhat Minh Phan, Dinh Tri Mai, Kim Phi Phung Nguyen and Tan Phat Nguyen. Tạp chí: Natural product research, số: , trang: , năm: 2024
Minh chứng: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14786419.2024.2332487
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
1 Trần Thị Tú Anh
Đề tài: Khảo sát thành phần hóa học cao acetone của địa y Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale (Parmeliaceae)
Trách nhiệm: Hướng dẫn chính
Thạc sỹTrường Đại học Sài Gòn20162017
2 Huỳnh Thị Ngọc Châu
Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất imine hóa của usnic acid
Trách nhiệm: Hướng dẫn chính
Thạc sỹTrường Đại học Sài Gòn20162018
3 Nguyễn Thị Kim Hiểu
Đề tài: Khảo sát thành phần hóa học cao chloroform của địa y Ramalina peruviana
Trách nhiệm: Hướng dẫn chính
Thạc sỹTrường Đại học Sài Gòn20182019
4 Lê Ngọc Diễm
Đề tài: Khảo sát thành phần hóa học cao acetat ethyl của địa y Usnea ceratina Arch. (Parmeliaceae)
Trách nhiệm: Hướng dẫn chính
Thạc sỹTrường Đại học Sài Gòn20192020
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ