Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Vũ Minh Hồng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/06/1988
Chức vụ:
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Lưu trữ viên (Hạng III)
Trình độ đào tạo: Cao đẳng; Chuyên ngành: LT&QTVP; Tại: ĐH Đồng Nai
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức  - Hành chính
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ