Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Phí Hữu Hào
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 06/02/1984
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Tại: Trường ĐH Vinh
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức  - Hành chính
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Một số kinh nghiệm trong Xây dựng Quý chế bình xét thi đua Cụm thi đua 17. Chủ nhiệm: Phí Hữu Hào. Thành viên: Phí Hữu Hào. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2014.
Minh chứng: Trường Đại học Đồng Nai.
2 Cấp cơ sở (trường): Một số biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên tại trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Phí Hữu Hào. Thành viên: Phí Hữu Hào. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2015.
Minh chứng: Trường Đại học Đồng Nai.
3 Cấp tỉnh: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác Phòng cháy- Chữa cháy ở trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Phí Hữu Hào. Thành viên: Phí Hữu Hào. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
Minh chứng: Trường Đại học Đồng Nai.
4 Cấp cơ sở (trường): Xây dựng quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ các hoạt động tại trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Phí Hữu Hao. Thành viên: Phí Hữu Hào. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2017.
Minh chứng: Trường Đại học Đồng Nai.
5 Cấp cơ sở (trường): Sử dụng nhãn kiểm kê dùng mã vạch định danh trong công tác quản lý tài sản. Chủ nhiệm: Phí Hữu Hào. Thành viên: Phí Hữu Hào. Năm bắt đầu: 2018 - Năm kết thúc: 2018.
Minh chứng: Trường Đại học Đồng Nai.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2015 Bằng khen
Minh chứng: http://dnpu.edu.vn
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Naisố 2650/QĐ-UBND03/09/2015
2 2018 Bằng khen
Minh chứng: http://dnpu.edu.vn
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Naisố 4097/QĐ-UBND19/11/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ