Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2015 Bằng khen
Minh chứng: http://dnpu.edu.vn
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Naisố 2650/QĐ-UBND03/09/2015
2 2018 Bằng khen
Minh chứng: http://dnpu.edu.vn
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Naisố 4097/QĐ-UBND19/11/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ