Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2006 Bằng khen Bộ Xây dựng15/211/QĐ-BXD02/02/2007
2 2008 Bằng khen Bộ Xây dựng384/QĐ-BXD17/4/2009
3 2007 Bằng khen UBND Tỉnh Đồng Nai4319/QĐ-UBND10/12/2007
4 2008 Giấy khen Công đoàn Ngành Xây dựng Đồng Nai13/CĐ09/01/2009
5 2009 Giấy khen Công đoàn Ngành Xây dựng Đồng Nai03/CĐ26/01/2010
6 2008 Giấy chứng nhận Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai122/QĐ-SXD13/3/2008
7 2009 Giấy chứng nhận Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai106/QĐ-SXD12/3/2009
8 2009 Giấy khen Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai96/SXD04/5/2010
9 2010 Giấy khen Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai28/QĐ-SXD13/5/2011

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ