Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Hoàng Tùng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 24/11/1982
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Khoa học máy tinh; Tại: Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: Toeic 555
Ngoại ngữ:
Tin học: ThS
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 Forecasting with Improved Model of Fuzzy Time Series Based on Hedge Algebras. Tác giả: Nguyen Dinh Thuan, Hoang Tung. Tạp chí: International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, số: Volume 9, No.5, trang: 8069-8074, năm: Sep
Minh chứng: http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse166952020.pdf
2 Using Fuzzy Time Series Model Based on Hedge Algebras and Relationship Groups Following Time Points for Forecasting Time Series. Tác giả: Nguyen Dinh Thuan and Hoang Tung. Tạp chí: FDSE 2020 (Future Data and Security Engineering. Big Data, Security and Privacy, Smart City and Industry 4.0 Applications), CCIS , số: , trang: 401–410, năm: 2020
Minh chứng: https://doi.org/10.1007/978-981-33-4370-2_28
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ