Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Hoàng Thị Song Thanh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 05/03/1973
Chức vụ: Chuyên viên
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Tại: Trường ĐHSP - ĐHH
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B2
Ngoại ngữ:
Tin học: A
Đơn vị công tác: Phòng Khảo thí, ĐBCL và TTGD
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Biện pháp quản lý công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Đồng Nai. Tác giả: Hoàng Thị Song Thanh. Tạp chí: Tạp chí thiết bị Giáo dục của Bộ GDĐT, số: Đặc biệt -4/2015, trang: 125-127 và 136, năm: 2015
Minh chứng: http://hiephoithietbigd.edu.vn
2 Quản lý đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực của sinh viên Đại học Đồng Nai. Tác giả: Hoàng Thị Song Thanh. Tạp chí: Tạp chí thiết bị Giáo dục của Bộ GDĐT, số: 130-6/2016, trang: 107-108 và138, năm: 2016
Minh chứng: http://hiephoithietbigd.edu.vn
3 Khung lý thuyết quản lý đào tạo giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.. Tác giả: Hoàng Thị Song Thanh. Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số: , trang: , năm: 2018
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2013 Giấy khen Công đoàn Giáo dục tỉnh Đồng Nai05/CĐN/201316/8/2013
2 2015 Giấy khen Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Đồng Nai516/QĐ-ĐHĐN22/6/2015
3 2015 Giấy khen Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đồng Nai12/CĐN26/8/2015
4 2016 Giấy khen Trường ĐHSP Huế781/QĐ-ĐHSP25/3/2016
5 2017 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai210/QĐ-UBND17/1/2017
6 2017 Giấy khen BCH CĐCS Trường ĐH Đồng Nai64/QĐ-CĐCS21/9/2017
7 2014 Chiến sĩ thi cấp cơ sở Trường Đại học Đồng Nai406/QĐ-ĐHĐN3/7/2014
8 2016 Chiến sĩ thi cấp cơ sở Trường Đại học Đồng Nai633/QĐ-ĐHĐN1/7/2016

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ