Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Thanh Thủy
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/02/1970
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Giáo dục học; Tại: Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
Lĩnh vực NC Lý luận và lịch sử giáo dục
Chức danh KH:
Tiếng Anh: CN
Ngoại ngữ:
Tin học: A
Đơn vị công tác: Bộ môn Quản lý giáo dục
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Tổ chức hoạt động dạy học theo B- learning. Tác giả: Nguyễn Thanh Thủy. Tạp chí: Thiết bị giáo dục, số: 126, trang: 3,21, năm: 2016
2 Kích thích tính tự giác học tập, nghiên cứu cho sinh viên trong quá trình đào tạo nhà giáo tương lai. Tác giả: Nguyễn Thanh Thủy. Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Nai, số: 02, trang: 12-17, năm: 2016
3 Tổ chức rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện. Tác giả: Nguyễn Thanh Thủy. Tạp chí: Hội thảo Khoa học - Đại học Đà Lạt, số: , trang: 172-177, năm: 2016
4 Hình thành kỹ năng tự học cho sinh viên nhu cầu thiết yếu trong đào tạo ngành sư phạm. Tác giả: Nguyễn Thanh Thủy. Tạp chí: Tạp chí khoa học đại học Đồng Nai, số: 03, trang: 10-16, năm: 2016
5 Vận dụng phương pháp dạy học bằng tình huống vào dạy học môn Lý luận dạy học theo định hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm tại các trường đại học. Tác giả: Nguyễn Thanh Thủy. Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Nai, số: 07, trang: 33-43, năm: 2017
6 Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm thông qua dạy môn Lý luận dạy học bằng phương pháp dạy học vi mô. Tác giả: Nguyễn Thanh Thủy. Tạp chí: Khoa học quản lý giáo dục, số: 04, trang: 36-42, năm: 2018
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ