Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Phạm Thị Thu
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/01/1982
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Triết học; Tại: Trường ĐH KH & XH Nhân Văn TP.HCM
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: C
Ngoại ngữ:
Tin học: A
Đơn vị công tác: Bộ môn Lý luận Chính trị
 
TTĐề tài
1 Cấp khoa: Đề cương bài giảng học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Phần Kinh tế chính trị) . Chủ nhiệm: Phạm Thị Thu. Năm bắt đầu: 2009 - Năm kết thúc: 2010.
2 Cấp khoa: Bộ đề thi trắc nghiệm Môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hương. Thành viên: Chử Trọng Khang; Phạm Thị Thu. Năm bắt đầu: 2010 - Năm kết thúc: 2011.
3 Cấp khoa: Đề cương bài giảng lịch sử triết học Phương Đông – Phần lịch sử triết học Trung Quốc cổ, trung đại. Chủ nhiệm: Phạm Thị Thu. Năm bắt đầu: 2011 - Năm kết thúc: 2012.
4 Cấp khoa: Đề cương bài giảng học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (dành cho hệ đại học liên thông) . Chủ nhiệm: Phạm Thị Thu. Năm bắt đầu: 2012 - Năm kết thúc: 2013.
5 Cấp khoa: Đề cương bài giảng môn học Giáo dục chính trị - Phần 1. Chủ nhiệm: Phạm Thị Thu. Năm bắt đầu: 2013 - Năm kết thúc: 2014.
6 Cấp khoa: Bộ đề thi tự luận môn Giáo dục chính trị . Chủ nhiệm: Hoàng Minh Hiền; Nguyễn thị túy; Phạm Thị Thu. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2015.
7 Cấp khoa: Tài liệu hỏi - đáp môn Giáo dục chính trị - Phần 1 (Dành cho hệ Trung cấp chuyên nghiệp). Chủ nhiệm: Phạm Thị Thu. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
8 Cấp khoa: Xây dựng hệ thống câu hỏi ôn tập trắc nghiệm khách quan học phần những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2. Chủ nhiệm: Phạm Thị Thu. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị. Tác giả: Th.S. Nguyễn Thị Túy và Th.S. Phạm Thị Thu. Tạp chí: Thông tin khoa học Trường Đại học Đồng Nai, số: 01, trang: 122-127, năm: 2012
2 TÌM HIỂU MỘT SỐ YÊU CẦU SƯ PHẠM CỦA PHƯƠNG PHÁP KỂ CHUYỆN TRONG DẠY HỌC ĐẠO ĐỨC Ở TIỂU HỌC. Tác giả: PHẠM THỊ THU. Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, số: 15, trang: 66-73, năm: 2019
Minh chứng: ISSN 2354-1482.
3 ĐẤU TRANH NGOẠI GIAO TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM. Tác giả: PHẠM THỊ THU - PHẠM THỊ QUẾ TRÂN. Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, số: 19, trang: 36-45, năm: 2020
Minh chứng: ISSN 2354-1482.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2012 Giấy khen CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ Trường Đại học Đồng Nai459/QĐ-ĐHĐN6/8/2012
2 2016 Giấy khen HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ năm học 2015 - 2016 Trường đại học Đồng Nai633/QĐ-ĐHĐN1/7/2016

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ