Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2012 Giấy khen CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ Trường Đại học Đồng Nai459/QĐ-ĐHĐN6/8/2012
2 2016 Giấy khen HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ năm học 2015 - 2016 Trường đại học Đồng Nai633/QĐ-ĐHĐN1/7/2016

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ