Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Văn Nam
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 04/05/1969
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (MBA); Tại: Học Viện Công Nghệ Á Châu
Lĩnh vực NC Phương pháp dạy học, ứng dụng công thông tin, quản trị nhân sự
Chức danh KH:
Tiếng Anh: CN
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Khoa Ngoại ngữ
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Biên soạn giáo trình Tiếng ANh chuyên ngành Tin học. Chủ nhiệm: Nguyên Văn Nam. Năm bắt đầu: 2005 - Năm kết thúc: 2006.
2 Cấp cơ sở (trường): Cá nhân hóa người học bằng cách sử dụng công nghệ. Chủ nhiệm: Nguyên Văn Nam. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: .
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Factors of job satisfaction affecting organizational commitment of empolyees in Dong Nai province, Vietnam. Tác giả: Nguyễn Văn Nam. Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Nai, số: 01, trang: 46-58, năm: 2016
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 The influence of job satisfaction on organizational commitment, turnover intention and stike intention of employees in Dong Nai Province, Vietnam. Tác giả: Nguyễn Văn Nam. Tạp chí: International Journal of Business and management Studies, số: 03(02) ISSN:2058, trang: 193-204, năm: 2014
Minh chứng: UniversityPublication.net.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2012 Đạt danh hiệu xuất sắc chương trình sau đại học UBND Tỉnh Đồng Nai197/ QĐ-UBND12/1/2012
2 2012 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2010-2011 đến 2011-2012 UBND Tỉnh Đồng Nai2486/ QĐ-UBND22/8/2012
3 2014 Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh UBND Tỉnh Đồng Nai1115/ QĐ-UBND21/04/2014

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ