Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2012 Đạt danh hiệu xuất sắc chương trình sau đại học UBND Tỉnh Đồng Nai197/ QĐ-UBND12/1/2012
2 2012 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2010-2011 đến 2011-2012 UBND Tỉnh Đồng Nai2486/ QĐ-UBND22/8/2012
3 2014 Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh UBND Tỉnh Đồng Nai1115/ QĐ-UBND21/04/2014

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ