Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Kỹ năng thuyết trình 2013Sinh viên Trường Đại học Đồng Nai
2 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2015Sinh viên Trường Đại học Đồng Nai
3 Marketing Căn bản 2015Sinh viên Trường Đại học Đồng Nai
4 Ngữ âm thực hành 2015Sinh viên Trường Đại học Đồng Nai
5 Tiếng Anh chuyên ngành Tin học 2005Sinh viên Trường Đại học Đồng Nai
6 Tiếng ANh chuyên ngành Quản trị kinh doanh 2015Sinh viên Trường Đại học Đồng Nai
7 Tiếng Anh Quản trị nguồn Nhân lực 2016Sinh viên Trường Đại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ