Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Bậc đào tạoHệ đào tạoNơi đào tạoNgành họcNăm tốt nghiệp
Cao họcChính quiViện Công Nghệ Á Châu Quản trị kinh doanh2008
Đại họcChính quiTrường Đại học Ngoại ngữ Hà NộiTiếng Anh1994

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ