Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Hồ Thị Thanh Thủy
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/09/1981
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Tiến sĩ; Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Tại: Trường ĐH Vinh
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B1
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Về một số đề tài nổi bật trong văn xuôi tự sự Lưu Trọng Lư thời kì trước 1945. Tác giả: Hồ Thị Thanh Thủy. Tạp chí: ĐH Sài Gòn, số: số 26, trang: 47-52, năm: 2017
2 Những yếu tố chính kiến tạo thế giới "mộng" trong văn xuôi tự sự Lưu Trọng Lư giai đoạn trước 1945. Tác giả: Hồ Thị Thanh Thủy. Tạp chí: ĐH Vinh, số: số 1B/2017, trang: 62-66, năm: 2017
3 Sự đan cài giữa các miền không gian trong văn xuôi tự sự Lưu Trọng Lư trước 1945. Tác giả: Hồ Thị Thanh Thủy. Tạp chí: ĐH Sư phạm Hà Nội, số: 1, trang: 90-94, năm: 2018
4 Sự thể hiện uẩn khúc tình cảm của nhân vật trong văn xuôi tự sự của Lưu Trọng Lư trước 1945. Tác giả: Hồ Thị Thanh Thủy. Tạp chí: ĐH Đồng Nai, số: 09, trang: 67-72, năm: 2018
5 Về một số mô típ nổi bật trong văn xuôi tự sự Lưu Trọng Lư thời kì trước 1945. Tác giả: Hồ Thị Thanh Thủy. Tạp chí: ĐH Sài Gòn, số: số 14, trang: 16-21, năm: 2013
6 Khuynh hướng hiện thực trong văn xuôi tự sự Lưu Trọng Lư giai đoạn trước 1945. Tác giả: Hồ Thị Thanh Thủy. Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục, số: số 126, trang: 56-58, năm: 2016
7 Dấu ấn của một số "chủ nghĩa", trường phái văn học Pháp thế kỷ XIX trong văn xuôi tự sự cúa Lưu Trọng Lư trước 1945. Tác giả: Hồ Thị Thanh Thủy. Tạp chí: ĐH Sư phạm Hà Nội, số: số 26, trang: 71-77, năm: 2017
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2013 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai  
2 2017 Giấy khen Trường ĐH Đồng Nai786/QĐ-ĐHĐN08/8/2017

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ