Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Bậc đào tạoHệ đào tạoNơi đào tạoNgành họcNăm tốt nghiệp
Đại học ĐH VinhNgữ văn2006
Cao học ĐH VinhVăn học Việt Nam2012
Nghiên cứu sinh ĐH VinhVăn học Việt Nam2019

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ