Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2013 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai  
2 2017 Giấy khen Trường ĐH Đồng Nai786/QĐ-ĐHĐN08/8/2017

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ