Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Ngô Hồng Huấn
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 03/02/1977
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số; Tại: Trường ĐH Vinh
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B1
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên
 
TTĐề tài
1 Cấp khoa: Bài giảng môn Hình học giải tích. Chủ nhiệm: Ngô Hồng Huấn. Thành viên: Ngô Hồng Huấn. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
2 Cấp khoa: Bài giảng Toán cao cấp 1. Chủ nhiệm: Ngô Hồng Huấn. Thành viên: Ngô Hồng Huấn. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
3 Cấp khoa: Bài giảng Đại số tuyến tính và hình học giải tích. Chủ nhiệm: Ngô Hồng Huấn. Thành viên: Ngô Hồng Huấn. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
4 Cấp khoa: Bài giảng môn Đại số sơ cấp. Chủ nhiệm: Ngô Hồng Huấn. Thành viên: Ngô Hồng Huấn. Năm bắt đầu: 2018 - Năm kết thúc: 2019.
5 Cấp khoa: Bài giảng môn Hình học sơ cấp. Chủ nhiệm: Ngô Hồng Huấn. Thành viên: Ngô Hồng Huấn. Năm bắt đầu: 2019 - Năm kết thúc: 2020.
6 Cấp khoa: Báo cáo: Nhóm con giao hoán tử của nhóm Vershik - Kerov. Chủ nhiệm: Ngô Hồng Huấn. Thành viên: Ngô Hồng Huấn. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
7 Cấp khoa: Báo cáo: Hệ phương trình Cramer và các ứng dụng trong phân tích kinh tế. Chủ nhiệm: Ngô Hồng Huấn. Thành viên: Ngô Hồng Huấn. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ