Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Đức Đổi
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 02/12/1962
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Tại: Trường ĐH KH & XH Nhân Văn TP.HCM
Lĩnh vực NC Âm nhạc, Quản lý giáo dục
Chức danh KH:
Tiếng Anh:
Ngoại ngữ:
Tin học:
Đơn vị công tác: Khoa Thể dục - Nhạc họa
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Giáo trình Âm nhạc 1. Chủ nhiệm: Võ Văn Lý. Thành viên: Nguyễn Đức Đổi. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Phối hợp ba môi trường giáo dục ở Trường Đại học Đồng Nai. Tác giả: Nguyễn Đức Đổi. Tạp chí: Khoa học Đại học Đồng Nai, số: 5, trang: 11-23, năm: 2017
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ