Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Âm nhạc 1 2018Sinh viênĐại học Đồng Nai
2 Hình thức âm nhạc 2011Sinh viên chuyên ngành Âm nhạcCao đẳng Sư phạm Đồng Nai; Đại học Đồng Nai
3 Âm nhạc cổ truyền 2011Sinh viênĐại học Đồng Nai
4 Đọc và ghi chép nhạc 2010Sinh viênCao đẳng Sư phạm Đồng Nai; Đại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ