Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Bùi Thị Hồng Cẩm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/12/1989
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số; Tại: Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM
Lĩnh vực NC Đại số giao hoán, Module nhân, Đối đồng điều địa phương
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B
Ngoại ngữ:
Tin học: A
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Tính cominimax của môđun đối đồng điều địa phương suy rộng. Chủ nhiệm: Nguyễn Minh Trí. Thành viên: Bùi Thị Hồng Cẩm. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2019.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Cominimax modules and generalized local cohomology modules. Tác giả: Bui Thi Hong Cam, Nguyen Minh Tri. Tạp chí: Science & Technology Development Journal, số: 23(1), trang: 479-483, năm: 2020
Minh chứng: http://stdj.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdj/article/view/1696/2217
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 Annihilators and attached primes of local cohomology modules with respect to a system of ideals. Tác giả: Bui Thi Hong Cam. Tạp chí: Algebraic Structures and Their Applications, số: 7(2), trang: 179-193, năm: 2020
Minh chứng: http://as.yazd.ac.ir/article_1959.html
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ