Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Tính cominimax của môđun đối đồng điều địa phương suy rộng. Chủ nhiệm: Nguyễn Minh Trí. Thành viên: Bùi Thị Hồng Cẩm. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2019.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ