Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Lê Thắng Lợi
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 31/03/1981
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Động vật học; Tại: Trường ĐH SP Huế
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: C
Ngoại ngữ:
Tin học:
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Một số đặc điểm sinh học, sinh thái của 2 loài Thằn lằn bóng giống Mabuya Fitzinger, 1826 (M. longicaudata, M. multifasciata) ở Thừa Thiên-Huế. Tác giả: Lê Thắng Lợi, Ngô Đắc Chứng. Tạp chí: Báo cáo khoa học hội thảo quốc gia về lưỡng cư và bò sát ở Việt Nam , số: Lần thứ nhất, trang: 225 - 232, năm: 2009
Minh chứng: Kỷ yếu hội thảo quốc gia về lưỡng cư và bò sát Việt Nam, Nxb. Đại học Huế.
2 KHẢ NĂNG SINH SẢN VÀ PHÂN HỦY RÁC THẢI CỦA GIUN QUẾ Ở QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH. Tác giả: Lê Thắng Lợi, Trần Văn Giang. Tạp chí: Tạp chí khoa học, Đại học Đồng Nai, số: Số 1, trang: 79-84, năm: 2016
Minh chứng: http://tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn/UserFiles/Docs/TapChi/2016/1/09._79-84.pdf
3 Lần đầu tiên ghi nhận loài sá sùng (Siphonosoma australe) phân bố ở vùng ngập triều ven biển Thuận An, Thừa Thiên Huế. Tác giả: Lê Thắng Lợi và một số tác giả khác. Tạp chí: Tạp chí khoa học Lạc Hồng, số: Số đặc biệt, trang: 138-142, năm: 2017
Minh chứng: https://drive.google.com/file/d/1i9TXJIQr3V6wUC0YYAcQpRdUGM6_fIay/view
4 Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, tỷ lệ sống của cá xiêm giai đoạn mới nở đến hai tháng tuổi. Tác giả: Lê Thắng Lợi và một số tác giả khác. Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi, số: 14, trang: 73-79, năm: 2018
Minh chứng: ISSN 0866-7659.
5 Một số đặc điểm hình thái 2 loài Thằn lằn bóng giống Mabuya Fitzinger, 1826 (M. longicaudata, M. multifasciata). Tác giả: Lê Thắng Lợi. Tạp chí: Thông tin khoa học trường Đại học Đồng Nai, số: 2, trang: 10-17, năm: 2013
Minh chứng: Thông tin khoa học trường Đại học Đồng Nai.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2002 Giấy khen Trường Đại học Sư phạm Huế33/QĐ/KT14/10/2002
2 2011 Giấy khen Trường Đại học Đồng Nai937/QĐ-ĐHĐN20/12/2011
3 2016 Giấy khen Trường Đại học Đồng Nai633/QĐ-ĐHĐN1/7/2016
4 2019 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai2589/QĐ-UBND20/8/2019

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ