Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2002 Giấy khen Trường Đại học Sư phạm Huế33/QĐ/KT14/10/2002
2 2011 Giấy khen Trường Đại học Đồng Nai937/QĐ-ĐHĐN20/12/2011
3 2016 Giấy khen Trường Đại học Đồng Nai633/QĐ-ĐHĐN1/7/2016
4 2019 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai2589/QĐ-UBND20/8/2019

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ