Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Đinh Thị Huệ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/02/1986
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách: CTB
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: LL & PPGDBM GD Chính trị; Tại: Trường ĐH Vinh
Lĩnh vực NC Tư tưởng Hồ Chí Minh; phương pháp dạy học Lý luận dạy học các môn lý luận chính trị
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B1
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Bộ môn Lý luận Chính trị
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Bộ đề thi tự luận học phần Hành chính nhà nước. Chủ nhiệm: Đinh Thị Huệ. Năm bắt đầu: 2009 - Năm kết thúc: 2010.
2 Cấp cơ sở (trường): Vai trò của cuộc vận động và học tập tấm gương đào đức Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức cho sinh viên trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: ĐInh Thị Huệ. Năm bắt đầu: 2010 - Năm kết thúc: 2011.
3 Cấp cơ sở (trường): Tìm hiểu phương pháp học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh của sinh viên Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên trường Đại học Đồng Nai năm học 2013 – 2014. Chủ nhiệm: ĐInh Thị Huệ. Năm bắt đầu: 2013 - Năm kết thúc: 2014.
4 Cấp cơ sở (trường): Tư tưởng Hồ Chí Minh về trung thực trách nhiệm và giá trị trong giai đoạn hiện nay.. Chủ nhiệm: ĐInh Thị Huệ. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp trực quan trong giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Đại học Đồng Nai. Tác giả: ĐInh Thị Huệ . Bùi Văn Dũng. Tạp chí: Tạp chí Giáo dục , số: , trang: , năm: 2013
2 Kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá của học sinh trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học cơ sở. Tác giả: Đinh Thị Huệ. Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, số: Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường trung học, trang: 283, năm: 2017
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2013 Bằng khen UBND Tỉnh Đồng Naisố 159/QĐ-UBND 16/01/2014

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ