Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp trực quan trong giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Đại học Đồng Nai. Tác giả: ĐInh Thị Huệ . Bùi Văn Dũng. Tạp chí: Tạp chí Giáo dục , số: , trang: , năm: 2013
2 Kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá của học sinh trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học cơ sở. Tác giả: Đinh Thị Huệ. Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, số: Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường trung học, trang: 283, năm: 2017
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ