Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Ngày bắt đầuNgày kết thúcNơi công tácCông việcGhi chú
1/9/200931/8/2010Khoa Xã hội - Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng NaiGiảng dạy và các công tác khác 
1/9/201015/7/2012Khoa Sư phạm Khoa Học Xã hội - Trường Đại học Đồng NaiGiảng dạy và các công tác khác 
16/7/2012 Bộ môn Lý luận Chính trị - Trường Đại học Đồng NaiGiảng dạy và các công tác khác 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ