Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Thanh Hiền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/12/1979
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: C
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Hướng đi mới trong thu hút FDI. Tác giả: Nguyễn Thanh Hiền. Tạp chí: Con số và sự kiện, số: Số 4/2018, trang: 23,24,25, năm: 2018
Minh chứng: https://www.gso.gov.vn
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ