Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Phạm Xuân Thanh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 07/02/1977
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Giáo dục học; Tại: Trường ĐH SP Kỹ Thuật TP.HCM
Lĩnh vực NC Giáo Dục, eLearning, Hệ sinh thái Giáo dục, Thiết kế dạy học, Công nghệ dạy học
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B1
Ngoại ngữ:
Tin học:
Đơn vị công tác: Bộ môn Quản lý giáo dục
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Xây dựng hệ dữ liệu nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: TS. Trần Minh Hùng. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
2 Cấp tỉnh: Đánh giá năng lực dạy học tích hợp của giáo viên nghề tỉnh Đồng Nai. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Tuấn. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2017.
3 Cấp tỉnh: Đánh giá năng lực ứng dụng ICT của giáo viên các trường chuyên nghiệp, trường đào tạo nghề ở Tp.Hồ Chí Minh và xây dựng chương trình bồi dưỡng theo hướng tiếp cận công nghệ dạy học. Chủ nhiệm: TS. Đỗ Mạnh Cường. Năm bắt đầu: 2008 - Năm kết thúc: 2010.
4 Cấp bộ: Đánh giá năng lực ứng dụng ICT trong giảng dạy của đội ngũ giáo viên trong các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp một số tỉnh phía Nam và thiết kế chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực ICT cho đội ngũ này. Chủ nhiệm: TS. Đỗ Mạnh Cường. Năm bắt đầu: 2008 - Năm kết thúc: 2010.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Kịch bản sư phạm cho bài giảng tích hợp. Tác giả: Phạm Xuân Thanh. Tạp chí: Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật , số: , trang: , năm:
2 Phát triển năng lực cá nhân trong dạy học tích hợp dựa trên thuyết học tập chuyển hóa. Tác giả: Phạm Xuân Thanh. Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (10/2015), số: , trang: , năm:
3 Xác định phương thức giảng dạy phù hợp với đặc trưng dạy học tích hợp. Tác giả: Phạm Xuân Thanh. Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học Đại học Cần Thơ (12/2015), số: , trang: , năm:
4 Dạy học tích hợp với khả năng tiếp cận giá trị sống, kỹ năng sống. Tác giả: Phạm Xuân Thanh. Tạp chí: Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật , số: , trang: , năm:
5 Assessing the digital teaching-learning model at hcmute - present and future trends 4.0. Tác giả: Phạm Xuân Thanh. Tạp chí: Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật , số: 47, trang: 79, năm: 2018
6 Thiết Kế Dạy Học Tích Hợp Dựa Trên Thuyết Chuyển Hoá. Tác giả: Phạm Xuân Thanh. Tạp chí: Viện Khoa Học Giáo Dục Việt Nam, số: , trang: , năm: 2017
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ