Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Bậc đào tạoHệ đào tạoNơi đào tạoNgành họcNăm tốt nghiệp
Đại họcChính QuyĐH Kỹ Thuật TP.HCMKỹ Sư Máy Tính2003
Cao họcChính QuyĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCMGiáo Dục Học2009
Nghiên cứu sinhChính QuyĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCMGiáo Dục Học 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ