Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Xây dựng hệ dữ liệu nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: TS. Trần Minh Hùng. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
2 Cấp tỉnh: Đánh giá năng lực dạy học tích hợp của giáo viên nghề tỉnh Đồng Nai. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Tuấn. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2017.
3 Cấp tỉnh: Đánh giá năng lực ứng dụng ICT của giáo viên các trường chuyên nghiệp, trường đào tạo nghề ở Tp.Hồ Chí Minh và xây dựng chương trình bồi dưỡng theo hướng tiếp cận công nghệ dạy học. Chủ nhiệm: TS. Đỗ Mạnh Cường. Năm bắt đầu: 2008 - Năm kết thúc: 2010.
4 Cấp bộ: Đánh giá năng lực ứng dụng ICT trong giảng dạy của đội ngũ giáo viên trong các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp một số tỉnh phía Nam và thiết kế chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực ICT cho đội ngũ này. Chủ nhiệm: TS. Đỗ Mạnh Cường. Năm bắt đầu: 2008 - Năm kết thúc: 2010.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ