Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Kịch bản sư phạm cho bài giảng tích hợp. Tác giả: Phạm Xuân Thanh. Tạp chí: Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật , số: , trang: , năm:
2 Phát triển năng lực cá nhân trong dạy học tích hợp dựa trên thuyết học tập chuyển hóa. Tác giả: Phạm Xuân Thanh. Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (10/2015), số: , trang: , năm:
3 Xác định phương thức giảng dạy phù hợp với đặc trưng dạy học tích hợp. Tác giả: Phạm Xuân Thanh. Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học Đại học Cần Thơ (12/2015), số: , trang: , năm:
4 Dạy học tích hợp với khả năng tiếp cận giá trị sống, kỹ năng sống. Tác giả: Phạm Xuân Thanh. Tạp chí: Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật , số: , trang: , năm:
5 Assessing the digital teaching-learning model at hcmute - present and future trends 4.0. Tác giả: Phạm Xuân Thanh. Tạp chí: Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật , số: 47, trang: 79, năm: 2018
6 Thiết Kế Dạy Học Tích Hợp Dựa Trên Thuyết Chuyển Hoá. Tác giả: Phạm Xuân Thanh. Tạp chí: Viện Khoa Học Giáo Dục Việt Nam, số: , trang: , năm: 2017
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ