Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/07/1978
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Tại: Trường ĐH Vinh
Lĩnh vực NC Văn học Việt Nam
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B1
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non
 
TTĐề tài
1 Cấp khoa: Bộ đề thi tự luận học phần Tiếng Việt thực hành (Ngành Quản trị văn phòng). Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hồng. Năm bắt đầu: 2010 - Năm kết thúc: 2011.
2 Cấp khoa: Tiếp cận một số truyện ngắn Việt Nam sau 1975 từ lý thuyết phân tâm học. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hồng. Năm bắt đầu: 2011 - Năm kết thúc: 2012.
3 Cấp khoa: Đặc điểm truyện ngắn Lan Khai trên phương diện lựa chọn đề tài và cảm hứng sáng tạo. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hồng. Năm bắt đầu: 2013 - Năm kết thúc: 2014.
4 Cấp khoa: Yếu tố kỳ ảo trong truyện ngắn Lan Khai. Chủ nhiệm: Nguyễn thị Hồng. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2015.
5 Cấp khoa: Chất thơ trong một số truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp nhìn từ phương diện ngôn ngữ. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hồng. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
6 Cấp khoa: Tư tưởng nữ quyền trong tiểu thuyết “Đoạn tuyệt” của Nhất Linh. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hồng. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Một số kinh nghiệm tự học, tự nghiên cứu môn Văn học Việt Nam. Tác giả: Đỗ Kim Anh, Nguyễn Thị Hồng. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học - Hoạt động tự học, tự nghiên cứu của sinh viên Ngữ văn đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ, số: Trường Đại học Đồng Nai, trang: 65, năm: 2013
2 Tính khả thi của việc dạy tích hợp môn ngữ văn bậc Trung học cơ sở. Tác giả: Nguyễn Thị Hồng. Tạp chí: Hội thảo khoa học - Dạy tích hợp môn Ngữ văn bậc Trung học cơ sở: những thuận lợi và khó khăn , số: Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, trang: 96, năm: 2017
3 Đạo văn và vấn đề đạo đức của người làm khoa học. Tác giả: Nguyễn Thị Hồng. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học - Phương pháp giảng dạy môn Phương pháp học Đại học, số: Trường Đại học văn Hiến, trang: 101, năm: 2017
4 Những cung bậc tiếng cười trong một số truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp. Tác giả: Nguyễn Thị Hồng. Tạp chí: Tạp chí Khoa học, Đại học Đồng Nai, số: 8, trang: 78, năm: 2018
5 Vấn đề nữ quyền trong sáng tác của Phan Khôi. Tác giả: Nguyễn Thị Hồng. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học ngôn ngữ và văn học Quảng Nam trong xu thế hội nhập, phát triển , số: Trường Đại học Quảng Nam, trang: 236, năm: 2018
6 Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ trong tiểu thuyết Đời mưa gió của Nhất Linh và Khái Hưng. Tác giả: Nguyễn Thị Hồng. Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Nai, số: 12, trang: 85, năm: 2019
7 Các dạng thức ngôn ngữ trong tiểu thuyết Đời mưa gió của Nhất Linh và Khái Hưng. Tác giả: Nguyễn Thị Hồng. Tạp chí: Hội thảo Ngữ học toàn quốc - Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển, số: Hội Ngôn ngữ học Việt Nam - Trường Đại học Thủ Dầu Một, trang: 1213, năm: 2019
8 Nghệ thuật miêu tả ngoại hình nhân vật nữ trong một số tiểu thuyết của Nhất Linh và Khái Hưng. Tác giả: Nguyễn Thị Hồng. Tạp chí: Tạp chí Đại học Đồng Nai, số: 16, trang: 90, năm: 2020
9 Một số kinh nghiệm dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại trường Đại học Đồng Nai. Tác giả: Nguyễn Thị Hồng. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học "Ngiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ" , số: Trường Đại học Quảng Nam, trang: 261, năm: 2020
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2008 Giấy khen
Minh chứng: Vào sổ khen thưởng, Số 06/QĐKT-GVCN, ngày 04 tháng 11 năm 2008.
Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai0604/11/2008
2 2010 Giấy khen
Minh chứng: Vào sổ khen thưởng, Số 519/QĐKT, ngày 31 tháng 05 năm 2010.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai51931/05/2010
3 2014 Chiến sĩ thi đua cơ sở
Minh chứng: Quyết định số 406/QĐ - ĐHĐN, ngày 03 tháng 07 năm 2014.
Trường Đại học Đồng Nai40603/07/2014
4 2016 Chiến sĩ thi đua cơ sở
Minh chứng: Quyết định sô 633/QĐ-ĐHĐN, ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Trường Đại học Đồng Nai.
Trường Đại học Đồng Nai63301/07/2016
5 2018 Giấy khen
Minh chứng: Vào sổ khen thưởng 456/QĐKT, ngày 16 tháng 05 năm 2018 của Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai.
Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai45616/05/2018
6 2018 Chiến sĩ thi đua cơ sở
Minh chứng: Quyết định số 971/QĐ-ĐHĐN, ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Trường Đại học Đồng Nai.
Trường Đại học Đồng Nai97122/08/2018
7 2018 Bằng khen
Minh chứng: Quyết định khen thưởng số 4079/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Ủy ban nhân tỉnh Đồng Nai409719/11/1018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ