Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Tiếng Việt thực hành 2007Hệ Cao đẳng: Ngành Quản trị văn phòng, Tiếng Anh thương mại, Giáo dục Mầm non, Giáo dục tiểu học; Đại học Ngôn ngữ AnhĐại học Đồng Nai
2 Văn học Việt Nam trung đại 1 + 2 2012Đại học Sư phạm Ngữ văn, Cao đẳng Sư phạm Ngữ vănĐại học Đồng Nai
3 Văn học Việt Nam hiện đại 1 + 2 2013Đại học Sư phạm Ngữ văn, Cao đẳng Sư phạm Ngữ vănĐại học Đồng Nai
4 Thể tài và tác gia văn học Việt Nam trung đại 2014Đại học Sư phạm Ngữ vănĐại học Đồng Nai
5 Điền dã văn học 2015Cao đẳng Sư phạm Ngữ vănĐại học Đồng Nai
6 Văn học Việt Nam hiện đại từ 1900-1945 2018Đại học Sư phạm Ngữ vănĐại học Đồng Nai
7 Ngôn ngữ học đối chiếu 2018Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh, Cao đẳng Tiếng AnhĐại học Đồng Nai
8 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2017Đại học Sư phạm Ngữ văn Đại học Đồng Nai
9 Văn học 2020Đại học Sư phạm Tiểu họcĐại học Đồng Nai
10 Văn học trẻ em 2020Đại học Sư phạm Mầm nonĐại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ