Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Một số kinh nghiệm tự học, tự nghiên cứu môn Văn học Việt Nam. Tác giả: Đỗ Kim Anh, Nguyễn Thị Hồng. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học - Hoạt động tự học, tự nghiên cứu của sinh viên Ngữ văn đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ, số: Trường Đại học Đồng Nai, trang: 65, năm: 2013
2 Tính khả thi của việc dạy tích hợp môn ngữ văn bậc Trung học cơ sở. Tác giả: Nguyễn Thị Hồng. Tạp chí: Hội thảo khoa học - Dạy tích hợp môn Ngữ văn bậc Trung học cơ sở: những thuận lợi và khó khăn , số: Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, trang: 96, năm: 2017
3 Đạo văn và vấn đề đạo đức của người làm khoa học. Tác giả: Nguyễn Thị Hồng. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học - Phương pháp giảng dạy môn Phương pháp học Đại học, số: Trường Đại học văn Hiến, trang: 101, năm: 2017
4 Những cung bậc tiếng cười trong một số truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp. Tác giả: Nguyễn Thị Hồng. Tạp chí: Tạp chí Khoa học, Đại học Đồng Nai, số: 8, trang: 78, năm: 2018
5 Vấn đề nữ quyền trong sáng tác của Phan Khôi. Tác giả: Nguyễn Thị Hồng. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học ngôn ngữ và văn học Quảng Nam trong xu thế hội nhập, phát triển , số: Trường Đại học Quảng Nam, trang: 236, năm: 2018
6 Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ trong tiểu thuyết Đời mưa gió của Nhất Linh và Khái Hưng. Tác giả: Nguyễn Thị Hồng. Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Nai, số: 12, trang: 85, năm: 2019
7 Các dạng thức ngôn ngữ trong tiểu thuyết Đời mưa gió của Nhất Linh và Khái Hưng. Tác giả: Nguyễn Thị Hồng. Tạp chí: Hội thảo Ngữ học toàn quốc - Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển, số: Hội Ngôn ngữ học Việt Nam - Trường Đại học Thủ Dầu Một, trang: 1213, năm: 2019
8 Nghệ thuật miêu tả ngoại hình nhân vật nữ trong một số tiểu thuyết của Nhất Linh và Khái Hưng. Tác giả: Nguyễn Thị Hồng. Tạp chí: Tạp chí Đại học Đồng Nai, số: 16, trang: 90, năm: 2020
9 Một số kinh nghiệm dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại trường Đại học Đồng Nai. Tác giả: Nguyễn Thị Hồng. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học "Ngiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ" , số: Trường Đại học Quảng Nam, trang: 261, năm: 2020
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ