Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp khoa: Bộ đề thi tự luận học phần Tiếng Việt thực hành (Ngành Quản trị văn phòng). Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hồng. Năm bắt đầu: 2010 - Năm kết thúc: 2011.
2 Cấp khoa: Tiếp cận một số truyện ngắn Việt Nam sau 1975 từ lý thuyết phân tâm học. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hồng. Năm bắt đầu: 2011 - Năm kết thúc: 2012.
3 Cấp khoa: Đặc điểm truyện ngắn Lan Khai trên phương diện lựa chọn đề tài và cảm hứng sáng tạo. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hồng. Năm bắt đầu: 2013 - Năm kết thúc: 2014.
4 Cấp khoa: Yếu tố kỳ ảo trong truyện ngắn Lan Khai. Chủ nhiệm: Nguyễn thị Hồng. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2015.
5 Cấp khoa: Chất thơ trong một số truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp nhìn từ phương diện ngôn ngữ. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hồng. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
6 Cấp khoa: Tư tưởng nữ quyền trong tiểu thuyết “Đoạn tuyệt” của Nhất Linh. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hồng. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ