Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Trần Vũ Thành
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/10/1985
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Lưu trữ và quản trị văn phòng; Tại: Trường ĐH KH & XH Nhân Văn Hà Nội
Lĩnh vực NC - Nghiên cứu sâu về Văn bản và Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý, văn bản về lĩnh vực kinh tế - Nghiên cứu sâu về quản lý tài liệu lưu trữ doanh nghiệp - Nghiên cứu sâu về quản lý tài liệu nghe, nhìn - điện tử - Nghiên cứu về nghề thư ký và nghiệp vụ thư ký
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B1
Ngoại ngữ:
Tin học: A
Đơn vị công tác: Khoa Tổng hợp
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Đúng hay sai khi sử dùng Bản Tổng hợp để thay thế vai trò của Biên Bản. Tác giả: Trần Vũ Thành. Tạp chí: Tạp chí Văn thư, Lưu trữ Việt Nam, số: 1/2012, trang: 15, năm: 2012
Minh chứng: Tạp chí Văn thư, Lưu trữ Việt Nam.
2 Phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc đối với công tác văn thư và một số vấn đề cần trao đổi. Tác giả: Trần Vũ Thành. Tạp chí: Tạp chí Văn thư, Lưu trữ Việt Nam, số: 3/2012, trang: 12, năm: 2012
Minh chứng: Tạp chí Văn thư, Lưu trữ Việt Nam.
3 Hiện tượng Bùng nổ thông tin và sự ra đời của văn phòng hiện đại. Tác giả: Trần Vũ Thành- Lê Thanh Hùng. Tạp chí: Tạp chí Dấu ấn thời gian, số: 2/2012, trang: 18, năm: 2012
Minh chứng: Tạp chí Dấu ân thời gian.
4 Tìm hiểu thực trạng công tác văn thư trong các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại TP. Biên Hòa – Đồng Nai. Tác giả: Trần Vũ Thành. Tạp chí: Tạp chí Văn thư, Lưu trữ Việt Nam, số: 11/2012, trang: 21, năm: 2012
Minh chứng: Tạp chí Văn thư, Lưu trữ Việt Nam.
5 Quy định của Pháp luật về con dấu – chức vụ, quyền hạn của người có thẩm quyền trong soạn thảo văn bản – Thực tế áp dụng và một số ý kiến trao đổi. Tác giả: Trần Vũ Thành. Tạp chí: Tạp chí Văn thư, Lưu trữ Việt Nam, số: 03/2013, trang: 6, năm: 2013
Minh chứng: Tạp chí Văn thư, Lưu trữ Việt Nam.
6 Tổ chức và quản lý tài liệu lưu trữ trong một số doanh nghiệp FDI tại tỉnh Đồng Nai. Tác giả: Trần Vũ Thành. Tạp chí: Tạp chí Văn thư, Lưu trữ Việt Nam, số: 8/2013, trang: 17, năm: 2013
Minh chứng: Tạp chí Văn thư, Lưu trữ Việt Nam.
7 Những điểm mới trong quy định của Nhà nước về quản lý văn bản và một số kiến nghị. Tác giả: Trần Vũ Thành. Tạp chí: Tạp chí Văn thư, Lưu trữ Việt Nam, số: 11/2013, trang: 2, năm: 2013
Minh chứng: Tạp chí Văn thư, Lưu trữ Việt Nam.
8 Pháp luật lưu trữ các nước về quản lý công tác lưu trữ doanh nghiệp và một số kiến nghị với pháp luật lưu trữ Việt Nam. Tác giả: Trần Vũ Thành. Tạp chí: Tạp chí Văn thư, Lưu trữ Việt Nam, số: 3/2014, trang: 1, năm: 2014
Minh chứng: Tạp chí Văn thư, Lưu trữ Việt Nam.
9 Tài liệu điện tử và tính xác thực của tài liệu điện tử. Tác giả: Trần Vũ Thành. Tạp chí: Tạp chí Văn thư, Lưu trữ Việt Nam, số: 10/2014, trang: 1, năm: 2014
Minh chứng: Tạp chí Văn thư, Lưu trữ Việt Nam.
10 Tổ chức và quản lý tài liệu lưu trữ trong một số doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài ở Đồng Nai – Thực trạng và một số đề xuất. Tác giả: Trần Vũ Thành. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế về chủ đề: “Tổ chức và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ nhân dân” do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn kết hợp Trường Đại học Gakushuin (Nhật Bản) và Trường Đại học Myongji (Hàn Quốc) đồng tổ chứ, số: 11/2013, trang: 397, năm: 2013
Minh chứng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế về chủ đề: “Tổ chức và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ nhân dân.
11 Tính tất yếu khách quan của sự ra đời mô hình văn phòng hiện đại. Tác giả: Trần Vũ Thành. Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Nai, số: 8/2018, trang: 103-113, năm: 2018
Minh chứng: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Nai.
12 Từ thực tế hoạt động quản lý văn bản đi, đến tới lập hồ sơ và hoàn thiện hồ sơ tại lưu trữ cơ quan. Tác giả: Trần Vũ Thành. Tạp chí: Tạp chí Văn thư, Lưu trữ Việt Nam, số: 7/2016, trang: 29-33, năm: 2016
Minh chứng: Tạp chí Văn thư, Lưu trữ Việt Nam.
13 Định hướng nghiên cứu các quy định về quản lý nhà nước đối với tài liệu lưu trữ thuộc sở hữu tư nhân của Việt Nam và một số Quốc gia trên thế gới. Tác giả: Trần Vũ Thành. Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học: ĐỊnh hướng phát triển ngành Lưu trữ học ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế, số: 11/2017, trang: , năm: 2017
Minh chứng: Kỷ yếu hội thảo khoa học: ĐỊnh hướng phát triển ngành Lưu trữ học ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế.
14 Tìm hiểu các quy định pháp luật lưu trữ Việt Nam và các nước về quản lý công tác lưu trữ doanh nghiệp. Tác giả: Trần Vũ Thành. Tạp chí: Thông tin khoa học Trường Đại học Đồng Nai, số: 07, trang: 39, năm: 2014
Minh chứng: Thông tin khoa học Trường Đại học Đồng Nai.
15 Anh Chín Quỳ- Hồi ký của Huỳnh Văn Nghệ, tài liệu quan trọng về công tác phát triển Đảng tại nông thôn trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Tác giả: Trần Vũ Thành. Tạp chí: Thông tin khoa học Trường Đại học Đồng Nai, số: 3/2013, trang: 53, năm: 2013
Minh chứng: Thông tin khoa học Trường Đại học Đồng Nai.
16 Quy định của pháp luật một số nước trên thế giới và Việt Nam về tài liệu lưu trữ điện tử. Tác giả: Trần Vũ Thành. Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học: Lập hồ sơ điện tử và lưu trữ tài liệu điện tử- do Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức, số: 1/2015, trang: 354, năm: 2015
Minh chứng: Kỷ yếu hội thảo khoa học: Lập hồ sơ điện tử và lưu trữ tài liệu điện tử.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2015 Bằng khen
Minh chứng: Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai.
UBND tỉnh Đồng Nai682/QĐ-UBND3/2015
2 2016 Giấy khen
Minh chứng: Giấy khen của Trường Đại học Đồng Nai.
Trường Đại học Đồng Nai  

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ