Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Võ Thị Tuyết Mai
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/05/1970
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: LL Văn học; Tại: Trường ĐH SP Huế
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B
Ngoại ngữ:
Tin học:
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non
 
TTĐề tài
1 Cấp khoa: Bộ đề thi tự luận học phần Phương pháp dạy học tiếng Việt ở Tiểu học 2 (Dành cho hệ Đại học Tiểu học). Chủ nhiệm: Võ Thị Tuyết Mai. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Tiếp nhận thuyết khoái lạc trong khung cảnh đổi mới của văn học Việt Nam. Tác giả: Trần Huyền Sâm - Võ Thị Tuyết Mai. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Mỹ học tiếp nhận văn học ở Việt Nam , số: NXB Đại học Huế, 2014, trang: , năm: 2014
2 Judas hay là phản đề Kinh Thánh qua cái nhìn của Nikos Kazantzakis . Tác giả: Trần Huyền Sâm - Võ Thị Tuyết Mai. Tạp chí: Tạp chí Sông Hương, số: số 304, trang: , năm: 2014
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ