Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Tiếp nhận thuyết khoái lạc trong khung cảnh đổi mới của văn học Việt Nam. Tác giả: Trần Huyền Sâm - Võ Thị Tuyết Mai. Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Mỹ học tiếp nhận văn học ở Việt Nam , số: NXB Đại học Huế, 2014, trang: , năm: 2014
2 Judas hay là phản đề Kinh Thánh qua cái nhìn của Nikos Kazantzakis . Tác giả: Trần Huyền Sâm - Võ Thị Tuyết Mai. Tạp chí: Tạp chí Sông Hương, số: số 304, trang: , năm: 2014
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ