Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Ngày bắt đầuNgày kết thúcNơi công tácCông việcGhi chú
3/9/199231/12/1994Trung học Phổ thông Cấp 2-3 Trị An, Đồng NaiGiáo viên 
1/19951996Trung học Sư phạm Đồng NaiGiáo viên 
19972010Cao đẳng Sư phạm Đồng NaiGiảng viên 
2010 Đại học Đồng NaiGiảng viên 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ