Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 2  Đại học và Cao đẳngĐại học Đồng Nai
2 Tiếng Việt thực hành  Cao đẳngĐại học Đồng Nai
3 Thực hành giải bài tập tiếng Việt ở tiểu học  Đại họcĐại học Đồng Nai
4 Bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng Việt ở tiểu học  Đại họcĐại học Đồng Nai
5 Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn cho học sinh tiểu học  Đại họcĐại học Đồng Nai
6 Rèn nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1  Đại họcĐại học Đồng Nai
7 Chuyên đề Từ Hán Việt  Cao đẳngĐại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ