Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/09/1981
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Trồng trọt; Tại: Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM
Lĩnh vực NC Thực vật học. Khoa học cây trồng, Phương pháp dạy học, con người môi trường
Chức danh KH:
Tiếng Anh: C
Ngoại ngữ:
Tin học: A
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc rừng phòng hộ Tân phú, tỉnh Đồng Nai. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Linh. Thành viên: Trần Hà Diễm My, Nguyễn Hoàng Thơ, Nguyễn Thị Cẩm Hoàng. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
Minh chứng: Tạp chí khoa học Lâm nghiệp ISSN: 1859 - 0373.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc rừng phòng hộ Tân phú, tỉnh Đồng Nai. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Linh và cộng sự. Tạp chí: Tạp chí khoa học Lâm nghiệp ISSN: 1859 - 0373, số: số 1, trang: trang 10, năm: 2018
Minh chứng: Tạp chí khoa học Lâm nghiệp ISSN: 1859 - 0373.
2 Bước đầu ghi nhận tính đa dạng tài nguyên cây thuốc ở rừng phòng hộ Tân phú, tỉnh đồng nai. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Linh và cộng sự. Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Nai ISSN:2354 -1482, số: số 8, trang: , năm: 2018
Minh chứng: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Nai ISSN:2354 -1482.
3 tăng trưởng kinh tế và sức khỏe khu vực Đông Nam Á. Tác giả: Nguyễn Thành Công - Nguyễn Thị Đào - Nguyễn Thị Ngọc Linh - Nguyễn Minh Hùng. Tạp chí: Công Thương - các kết quả NCKH và ứng dụng Công nghệ, số: 25, trang: 79, năm: 2020
Minh chứng: tạp chí Công Thương. số 25. ISSN; 0866 - 7756.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2016 -2017 giấy khen
Minh chứng: Giấy Khen hoàn thành tốt nhiệm vụ từ đầu năm học 2015 - 2016 hết năm 2016 - 2017.
trường Đại học Đồng Nai786/QĐ - ĐHĐN8/8/2017
2 2018 giấy khen
Minh chứng: Giấy Khen hoàn thành tốt nhiệm vụ từ đầu năm học 2016 - 2017 hết năm 2017 - 2018.
trường Đại học Đồng Nai971/QĐ - ĐHĐN22/8/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ