Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2016 -2017 giấy khen
Minh chứng: Giấy Khen hoàn thành tốt nhiệm vụ từ đầu năm học 2015 - 2016 hết năm 2016 - 2017.
trường Đại học Đồng Nai786/QĐ - ĐHĐN8/8/2017
2 2018 giấy khen
Minh chứng: Giấy Khen hoàn thành tốt nhiệm vụ từ đầu năm học 2016 - 2017 hết năm 2017 - 2018.
trường Đại học Đồng Nai971/QĐ - ĐHĐN22/8/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ