Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc rừng phòng hộ Tân phú, tỉnh Đồng Nai. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Linh. Thành viên: Trần Hà Diễm My, Nguyễn Hoàng Thơ, Nguyễn Thị Cẩm Hoàng. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
Minh chứng: Tạp chí khoa học Lâm nghiệp ISSN: 1859 - 0373.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ