Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc rừng phòng hộ Tân phú, tỉnh Đồng Nai. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Linh và cộng sự. Tạp chí: Tạp chí khoa học Lâm nghiệp ISSN: 1859 - 0373, số: số 1, trang: trang 10, năm: 2018
Minh chứng: Tạp chí khoa học Lâm nghiệp ISSN: 1859 - 0373.
2 Bước đầu ghi nhận tính đa dạng tài nguyên cây thuốc ở rừng phòng hộ Tân phú, tỉnh đồng nai. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Linh và cộng sự. Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Nai ISSN:2354 -1482, số: số 8, trang: , năm: 2018
Minh chứng: Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Nai ISSN:2354 -1482.
3 tăng trưởng kinh tế và sức khỏe khu vực Đông Nam Á. Tác giả: Nguyễn Thành Công - Nguyễn Thị Đào - Nguyễn Thị Ngọc Linh - Nguyễn Minh Hùng. Tạp chí: Công Thương - các kết quả NCKH và ứng dụng Công nghệ, số: 25, trang: 79, năm: 2020
Minh chứng: tạp chí Công Thương. số 25. ISSN; 0866 - 7756.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ